از اعلام نتایج تحقیقات حمله بر شفاخانه داکتران بدون سرحد در کندز استقبال می کند
 
Khabar Afghan
 
 
 
نتایج کانکور سال 1393
نتایج کانکور سال 1393
اعلان نایج کانکور سال 1393 تابه تاریخ 20 حمل از ویب سایت زیر به دست آورده میتوانید

 

بازدید کننده 12.04.2014 08:13:32
افغان های محترم بیایید افغانستان را بسازیم فرق ندارد همه ما افغان هستیم مسلمان از هر قوم هستیم به یکدیگر احترام گذاشته منافع ملی کشور مان افغانستان را پیش ببریم .... کشور های دیگر را دیده از خود گرایی به سوی آبادی وطن برویم تشکر از توجه تان عزیزان وطن ...............
بازدید کننده 10.04.2014 16:48:07
نتایج کانکورسال 1393
بازدید کننده 10.04.2014 16:27:29
کانکورسال 1393

نظرهاgoogle+